Ogräs

För nedvissning i utsädesproduktion av rödklöverfrö, alsikeklöverfrö och vitklöverfrö

För bekämpning av örtogräs

Ogräsmedel med bred örtogräseffekt i stråsäd

Ogräsmedel mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete

Ogräsmedel med bred ogräseffekt i många specialgrödor

Ogräsmedel mot örtogräs i vete, korn, havre, råg, rågvete m fl.

Ogräsmedel till jordgubbar, betor och plantskolor

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre

Ogräsmedel mot örtogräs i specialväxter

Mot örtogräs i vete, råg, rågvete, korn och havre med eller utan gräsinsådd

Mot örtogräs i odling av fodermajs

Mot ogräs i odlingar av potatis

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, råg, rågvete och i odling av potatis

Vegetabilisk penetreringsolja för att förbättra verkningssättet för ogräs- och insektsmedel

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, råg, rågvete och i odling av potatis

Mot flertalet gräsogräs i många grödor

Mot flertalet gräsogräs i många grödor