Nordisk Alkali AB

Nordisk Alkali är ett företag med lång och bred erfarenhet av växtskydd inom både konventionella lantbruksgrödor och de mer specialiserade odlingarna såsom frukt, bär, grönsaker, växthusodlingar och prydnadsväxter. Att kunna växtskydd i stort och smått är en av hörnstenarna i vår verksamhet och vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.

Engagemang

Med Engagemang menar vi att vi har mod, framåtanda och en stark vilja att finna positiva lösningar.

Vår passion driver oss att i vår vardag att göra ett bra jobb och stärker oss att göra den extra insatsen som behövs för att skapa skillnad.

I Nordisk Alkali är vi stolta när vi gör vårt jobb och ser till att fira våra framgångar.

Ansvarstagande

Vi har befogenhet att ta ansvar och att självständigt vara ansvariga för våra dagliga insatser i jobbet. 

Genom vår historia av att vara familjeägt företag värdesätts entreprenörskap och självständig lösning- orientering i Nordisk Alkali.

Vi bygger långsiktiga relationer baserat på  respekt och tillit, både internt och externt. 

Vi har starkt fokus på kvalitet och ”rätt från mig” i allt vi gör och i alla våra kontakter.

Vi strävar mot ett öppet och inkluderande arbetsklimat för att stödja lika möjligheter för alla anställda.

Effektvitet

Vi lägger stort värde i att alla anställda i Nordisk Alkali är uppdaterade i kunskap och färdigheter inom sitt respektive ansvarsområde.

Kunskap och färdighet ger oss möjligheter att vara pro-aktiva och ta initiativ i alla de möjligheter som kan uppstå i vår verksamhet. 

Vi uppmuntrar varandra till att vara nyfikna och välkomna förändringar.

Vi är flexibla och kan snabbt anpassa oss till nya situationer i vår affärsverksamhet och omvärld.

Vi fokuserar på att ge våra kunder den bästa service vi kan.