Onyx – mot örtogräs i odling av fodermajs

• Kontaktverkande herbicid

• Resistensbrytare

• Förstärker effekten på flertalet örtogräs t ex. målla, nattskatta, snärjmåra, veronika, åkerbinda