Onyx

Mot örtogräs i odling av fodermajs

– Förstärker effekten på örtogräsen

– Resistensbrytare

Verkningssätt

Onyx är en kontaktverkande bladherbicid. Den stör fotosyntesen och fungerar mot ett brett spektrum av ogräs. Ogräsen vissnar först i ytterkanterna av bladen innan de vissnar ner helt. Vissningsprocessen styrs av temperatur och luftfuktighet. Varmt väder som vanligtvis främjar tillväxt accelererar nedvissningen.