Övriga produkter

Groningshämmande medel som får användas i kepalök

Brett och snabbverkande bladgödselmedel med PGA

Skydd mot uttorkning vid plantering, sommartorka och vinterskador

Medel för förbättring av vattenkvalitet

Mot råttor och möss

Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar

Medel för förbättring av vattenkvalitet