Övriga produkter

Groningshämmande medel som får användas i kepalök

Brett och snabbverkande bladgödselmedel med PGA

Skydd mot uttorkning vid plantering, sommartorka och vinterskador

Medel för förbättring av vattenkvalitet

Vegetabilisk penetreringsolja för att förbättra verkningssättet för ogräs- och insektsmedel

Mot råttor och möss

Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar

Medel för förbättring av vattenkvalitet