pH-Opti

Vattenkvalitetshöjare

– Ger mjukare vatten och sänker pH-värdet

– Säkerställer maximal effekt av växtskyddsinsatsen

– Doseringen anpassas till den enskilda vattenkvaliteten

ph-opti-380x380

Egenskaper

pH-Opti är en vattenkvalitetshöjare. Den sänker pH i sprutvätskan och neutraliserar bikarbonaterna i vattnet.

pH-Opti är en pH-sänkare som genom sin surgörande verkan säkrar effekten av många preparat som inte är stabila och bryts ned vid högt pH.

Några exempel är: Glyfosat, MCPA, 2-4 D, fenmedifam, pyretroider och Dim’s.

pH-Opti neutraliserar kalcium och magnesiumjoner vid hårt vatten. Många preparat är negativt laddade och bildar olösliga komplexa bindningar tillsammans med kalcium och magnesiumjoner i sprutvätskan, vilket resulterar i minskad effekt av den aktiva substansen.

pH-Opti eliminerar de faktorer i vattnet som begränsar effekterna av bekämpningsmedel och gödselmedel samt ger maximalt upptag och effektivitet under svåra förhållanden (hårt vatten och/eller högt pH, etc.).

Video som visar hur pH-Opti fungerar