pH-Opti

Vattenkvalitetshöjare

– Ger mjukare vatten och sänker pH-värdet

– Säkerställer maximal effekt av växtskyddsinsatsen

– Doseringen anpassas till den enskilda vattenkvaliteten

pH-opti

Egenskaper

pH-Opti är en vattenkvalitetshöjare. Den neutraliserar hårt vatten, löser upp bikarbonater (kalcium och magnesiumjoner) och sänker pH i sprutvätskan.

pH-Opti är en pH-sänkare som genom sin surgörande verkan säkrar effekten av många preparat som inte är stabila och bryts ned vid högt pH. Några exempel är:

Glyfosat, MCPA, 2-4 D, fenmedifam, pyretroider och Dim’s.

pH-Opti neutraliserar kalcium och magnesiumjoner vid hårt vatten. Många preparat är negativt laddade och bildar olösliga komplexa bindningar tillsammans med kalcium och magnesiumjoner i sprutvätskan, vilket resulterar i minskad effekt av den aktiva substansen.

Genom sin unika effekt på bikarbonater (magnesium och kalcium) och pH reglerande förmåga ser pH-Opti till att maximala effekter uppnås av tillförda medel i sprutvätskan.

pH-Opti eliminerar de faktorer i vattnet som begränsar effekterna av bekämpningsmedel och gödselmedel samt ger maximalt upptag och effektivitet under svåra förhållanden (hårt vatten och/eller högt pH, etc.).

Video som visar hur pH-Opti fungerar