PRO-opti

PRO-opti är en jordverkande herbicid i höstspannmål och potatis. Mycket god effekt på gräs­ogräs och flera örtogräs

– God effekt mot ettåriga gräsogräs och flertalet örtogräs

– Såväl groende som nyuppkomna ogräs bekämpas

Verkningssätt

Selektiv herbicid som tas upp via ogräsets skott och rötter. Såväl groende som nyuppkomna ogräs bekämpas.