SLUXX HP – Högeffektivt mot sniglar

Det rapporteras om rikliga förekomster av sniglar från många områden i Sverige. Bäst skydd mot snigelskador fås genom tidig behandling med SLUXX HP i samband med eller strax efter sådd.