Alar 85 SG

Retarderingsmedel till prydnadsväxter i växthus

  • Lättarbetat retarderingsmedel för växthus

  • Säker effekt i flertalet blomsterkulturer

Verkningssätt

ALAR är en vattenlöslig granulatformulering för tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus. ALAR sprutas på plantor i god växtkondition och reducerar internodlängden vilket innebär kompaktare och robustare plantor.

Bladverket tenderar att bli grönare och plantorna får en bättre förmåga att motstå torka och transportstress. För­säljningsperioden för många planttyper kan därmed förlängas.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Daminozid 85,1 vikt-%
Formulering
Vattenlösligt granulat
Registreringsnummer
4329