Alar 85 SG

Retarderingsmedel till prydnadsväxter i växthus

Lättarbetat retarderingsmedel för växthus
Säker effekt i flertalet blomsterkulturer

Användningsområde

För tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus.

Verkningssätt

Alar 85 SG är en vattenlöslig granulatformulering för tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus. Alar 85 SG sprutas på plantor i god växtkondition och reducerar internodlängden vilket innebär kompaktare och robustare plantor. 

Bladverket tenderar att bli grönare och plantorna får en bättre förmåga att motstå torka och transportstress. För­säljningsperioden för många planttyper kan därmed förlängas.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Daminozid 85,1 vikt-%

Formulering

Vattenlösligt granulat

Registreringsnummer

4329