BotaniGard WP

BotaniGard är en biologisk produkt bestående av sporer från en naturligt förekommande svamp, Beauveria bassiana med effekt på vita flygare

  • Passar som resistensbrytare i ett kemiskt behandlingsprogram
  • Utmärkt att använda i småplantsproduktion
  • Tillåten att använda flera gånger, minst 6 behandlingar i flera olika växthuskulturer

Verkningssätt

BotaniGard WP är en kontaktverkande biologisk insekticid. Produkten består av sporer från den naturligt förekommande jordsvampen Beauveria bassiana.

Då sporerna kommer i kontakt med insekters ”hud” gror de och växer genom huden in i insektens kropp. Svampen lever på näring som finns i insektens kropp och tillverkar toxiner varpå insekten dör. Infektionen tar 24–48 h och insekten slutar äta, rör sig mindre och dör efter 2–7 dagar. Vid hög luftfuktighet fortsätter svampen att föröka sig genom att bilda nya sporer och denna tillväxt syns som en vit luddighet utanpå den döda insekten.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin GHA 4,4E10 cfu/g
Formulering
Vätbart pulver (WP)
Registreringsnummer
5406