Botiga

Botiga

Bredverkande örtogräsprodukt för användning ensam eller i strategi med en tankblandningspartner. Mot örtogräs i odlingar av fodermajs

  • Nytt verktyg till majsodlingen
  • Resistensbrytande

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av fodermajs.

Verkningssätt

Botiga är främst en kontaktverkande herbicid som bekämpar annuella bredbladiga ogräs i odling av majs. Botiga har också en mindre långtidseffekt. Behandling ska ske när alla ogräs är uppkomna förutsatt att grödan är i rätt utvecklingsstadie samt inte under stress.

Botiga måste träffa ogräset så har grödan ett stort bladverk som kan täcka ogräsen kan vattenmängden behöva ökas. Ogräs som inte är uppkomna vid behandling kommer inte bli påverkade på önskat sätt.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyridat 300 g/l (30 vikt-%) och Mesotrion 90g/l (9 vikt-%)

Formulering

Oljedispersion (OD)

Registreringsnummer

5815 (sista användningsdag 5737 2024-07-31)