crown MH

Groningshämmande medel som får användas i potatis och lök

  • Minskar och fördröjer groningsviljan i potatis som lagras
  • Motverkar spillpotatis i kommande grödor
  • Förhindrar eller minskar groningen av lök som ska långtidslagras.

Verkningssätt

crown MH hämmar celldelningen i växten men utan att påverka cellutvecklingen.
crown MH tas upp via bladen, transporteras systemiskt i floemet ner till löken och knölarna för att verka.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Maleinhydrazid (kaliumsalt) 361,8 g/l

Formulering

Lösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

5928