Cymbal 45

Cymbal är ett preparat som användes mot bladmögel i potatis

  • Har en stoppande effekt mot bladmögel

  • Används när behandlingsintervallerna har blivit längre än planerat
  • Försäkringsprodukt vid högt bladmögeltryck

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis.

Verkningssätt

Cymbal verkar lokalsystemiskt men har även en translaminär effekt.

Allmän information

Verksam beståndsdel

45 vikt-% cymoxanil

Formulering

Vattenlösligt granulat (WG)

Registreringsnummer

5047