Danitron 5 SC

Mot kvalster t ex. spinnkvalster och jordgubbskvalster

  • Mycket god kontaktverkande effekt på samtliga rörliga stadier av spinnkvalster

  • God långtidseffekt

Verkningssätt

Danitron har en snabb kontaktverkande effekt på kvalsternas rörliga stadier (larver, nymfer och vuxna) och förhindrar dessutom hudömsningen i outvecklade stadier. Detta gör att Danitron normalt har en mycket god långtidseffekt (mer än 30 dagar).

Allmän information

Verksam beståndsdel
Fenpyroximat 51,2 g/l
Formulering
Suspensionskoncentrat (SC)
Registreringsnummer
4604