Dazide Enhance

För tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus

Allmän information

Verksam beståndsdel
850 g/kg (85,14 vikt-%) daminozid
Formulering
Vattenlösligt granulat (SG)
Registreringsnummer
5033