Diabolo

Diabolo

För betning av utsädespotatis mot olika svampsjukdomar

  • Utmärkt utsädesbehandling mot flertalet viktiga lagringssjukdomar
  • Flexibilitet i behandlingstidpunkt

Användning

Diabolo används för behandling av sättpotatis mot silverskorv (Helminthosporium solani), phoma-röta (Phoma exigua), torröta (Fusarium solani respektive Fusarium sulphureum) samt blåsskorv (Polysculatum pustulans). Bäst effekt fås vid behandling omedelbart efter skörd eller i samband med inlagring. Behandling kan också ske vid uppsortering av potatis inför våren innan knölarna är väckta.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Imazalil 100 g/l

Formulering

Vattenlösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

4699