Diabolo

För betning av utsädespotatis mot olika svampsjukdomar

  • Utmärkt utsädesbehandling mot flertalet viktiga lagringssjukdomar
  • Flexibilitet i behandlingstidpunkt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde. 

Verkningssätt

Diabolo används för behandling av sättpotatis mot silverskorv (Helminthosporium solani), phoma-röta (Phoma exigua), torröta (Fusarium solani respektive Fusarium sulphureum) samt blåsskorv (Polysculatum pustulans).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Imazalilsulfat 135 g/l (varav ren imazalil 100 g/l)

Formulering

Vattenlösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

4699