Diabolo

Diabolo

För betning av utsädespotatis mot olika svampsjukdomar

  • Utmärkt utsädesbehandling mot flertalet viktiga lagringssjukdomar
  • Flexibilitet i behandlingstidpunkt

Användning

Diabolo används för behandling av sättpotatis mot silverskorv (Helminthosporium solani), phoma-röta (Phoma exigua), torröta (Fusarium solani respektive Fusarium sulphureum) samt blåsskorv (Polysculatum pustulans).

Bäst effekt fås vid behandling omedelbart efter skörd eller i samband med inlagring. Behandling kan också ske vid uppsortering av potatis inför våren innan knölarna är väckta.

OBS! Knölen måste vara i vilstadium. Inga vita groddar.

Dos Endast en behandling med 150 ml/ton sättpotatis.

OBS! Behandlad potatis får bara användas till utsäde. Diabolo används outspätt och sprutas ut med finfördelande munstycken eller ”spinning disc-system” över det rullband som transporterar potatisen. Det är viktigt att potatisen ”rullar” så att hela knölen blir täckt av preparatet.

Skyddsplåtar eller liknande vid sidan av rullbandet respektive sprutmunstyckena förhindrar avdrift och ger en jämnare beläggning.

Potatisen bör vara så ren och fri från jord som möjligt. Diabolo kan också spädas med vatten, max 2 l/ton potatis.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Imazalil 100 g/l (9,3 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

4699