Diabolo

För betning av utsädespotatis mot olika svampsjukdomar

  • Utmärkt utsädesbehandling mot flertalet viktiga lagringssjukdomar
  • Flexibilitet i behandlingstidpunkt

Verkningssätt

Diabolo används för behandling av sättpotatis mot silverskorv (Helminthosporium solani), phoma-röta (Phoma exigua), torröta (Fusarium solani respektive Fusarium sulphureum) samt blåsskorv (Polysculatum pustulans).

Allmän information

Verksam beståndsdel
Imazalilsulfat 135 g/l (varav ren imazalil 100 g/l)
Formulering
Vattenlösligt koncentrat (SL)
Registreringsnummer
4699