Difcor 250 EC

Fungicid som har effekt mot flera olika svampsjukdomar som t ex svartfläcksjuka (Alternaria) och bomullsmögel

  • Användning i sockerbetor och raps
  • Stabil partner för användning i en strategi

Användningsområde

Mot rost i odlingar av sockerbeta och foderbeta.
Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i odlingar av raps och rybs.

Verkningssätt

Difcor 250 EC är en systemisk fungicid som innehåller difenokonazol. Den aktiva substansen absorberas snabbt av växten och sprider sig i de delar av växten som träffats av sprutvätskan (lokalsystemisk).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Difenokonazol 250 g/l (23,6 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

4966