Difend Extra

Difend Extra

Difend Extra är ett bredverkande medel för utsädesbehandling mot de flesta utsädesburna svampsjukdomarna i vete-, råg-, rågvete-, havre- och kornutsäde

  • Difend Extra skyddar också mot markburen smitta av stinksot och dvärgstinksot
  • Med dess breda effekt passar Difend Extra utmärkt som betningsmedel i både vår- och höstsäd
  • Med användning i både vår- och höstsäd blir det enkelt att med endast 1 produkt utsädesbehandla allt utsäde för stråsäd
  • Innehåller 2 aktiva ämnen som ger effekt mot de flesta utsädesburna sjukdomarna vilket gör att du klarar de flesta betningsbehoven med Difend Extra

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn genom betning av utsäde.
Mot Fusarium spp. i odlingar av speltvete genom betning av utsäde.

Verkningssätt

Difend Extra har både kontakt- och systemisk verkan och verkar därför effektivt mot ett flertal utsädesburna svampsjukdomar i höst- och vårsäd, både in- och utifrån fröet och den groende plantan. Den yttre skyddande effekten ger också skydd mot markburen smitta av stinksot och dvärgstinksot.

Formuleringen är vattenbaserad och ger vid betning i moderna betningsmaskiner för våtbetning mycket bra täckning av utsädet. Bäst resultat får man i maskiner med eftermixer av skruv- eller fingertyp. Gränsvärden för betningsbehov mot olika svampsjukdomar finns beskrivet i Jordbruksverkets bekämpningsrekommendationer.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Difenokonazol 25 g/l (2,4 vikt-%),
Fludioxonil 25 g/l (2,4 vikt-%)

Formulering

Flytande lösning

Registreringsnummer

5307