Diflanil 500 SC

Diflanil är ett ogräsmedel med bred ört­ogräseffekt i stråsäd, speciellt lämpad för höstbehandling i höstsäd

  • För både höst- och våranvändning i stråsäd
  • Användes ensam eller i blandning
  • Mycket bra effekt på ett flertal av de svåraste örtgräsen såsom viol, veronika och plister m fl

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av vete, råg, korn och rågvete.

Verkningssätt

Den aktiva substansen i Diflanil 500 SC, diflufenikan, tas upp av ogräsens blad. Detta sker antingen genom att bladen tränger genom den ”film” av diflufenikan som finns på markytan efter en behandling eller av att sprutvätskan träffar bladen direkt vid behandlingen. Efter några dagar syns effekten som en ljusfärgning av ogräsen vilka efter ytterligare en tid vissnar och dör. Nya ogräs som gror efter behandling kommer upp normalt och dör efterhand som preparatet tas upp. I vissa fall kan grödan ljusfärgas och utveckla kloroser. Detta är normalt övergående och har ingen betydelse för grödans utveckling.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Diflufenikan 500 g/l

Formulering

Suspension koncentrat (SC)

Registreringsnummer

4989