DiPel DF

Biologiskt medel mot fjärilslarver

  • Innehåller Bacillus thuringiensis
  • Effektivt mot larver av kålfjäril, mätare, vecklare, mal m fl.
  • Skonsamt mot nyttoinsekter

Verkningssätt

DiPel DF är en biologisk insekticid, som används för bekämpning av fjärilslarver (Lepidoptera) som angriper och gör skada på växter. DiPel DF verkar på fjärilslarver efter att de ätit på behandlad gröda. När medlet verkar i larvernas mag-tarmkanal slutar de att äta och dör efter 24–72 timmar. Produkter som innehåller sporer från Bacillus thuringiensis kan med fördel alterneras med kemiska produkter för att motverka att resistens uppstår hos de produkter som är godkända i aktuella grödor. DiPel DF bryts ner biologiskt.

Effekten är god mot ytligt sittande fjärilslarver som t ex. kålfjärilar, mätare, vecklare och malar, men effekten är sämre mot larver som gnagt sig in i frukt eller plantor.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Bacillus thuringiensis kurstaki ABTS-351 2,16E10 cfu/g (ca 54 % w/w).
Formulering
Vattenlösligt granulat
Registreringsnummer
5243