enclean

Enclean

För kontroll av alger på byggnadsmaterial, på hårdgjorda ytor i grönområden, och på tak

  • Hög effekt
  • Snabbt resultat
  • Långvarig effekt
  • Utvunnet från växtriket
  • Lättanvänd – låg dos, liten vattenmängd, inget skum
  • Möjligt att använda de behandlade ytorna så fort produkten torkat
  • Biologisk nedbrytbar

Användningsområde

Mot alger (biocidprodukt PT02)

Verkningssätt

Enclean är kontaktverkande och verkar snabbt genom nedvissning av alger och andra gröna beläggningar. Enclean kan användas på de flesta byggnadsmaterial, trottoarer, marksten och plattor, stål, zink, aluminium, kakel, alla typer av tak (förutom halmtak), takpapp (bitumen), yttre trä, utemöbler, plast- eller glasväggar (utomhus) på växthus, stenar, icke gräsbeklädda idrottsbanor.

Optimala förhållanden för behandling är torrt och soligt väder. Användning är möjlig hela året, behandla dock inte om det regnar (eller förväntas regna samma dag) eller om ytorna är frusna. Skölj inte av ytorna direkt efter behandling. Låt produkten verka i åtminstone några dagar. Om nedvissnade alger är kvar efter behandling, sopa eller spola bort dem med vatten. Upprepa behandlingen när nya fläckar av alger uppstår. Max 2 behandlingar per år.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Nonansyra 500 g/l (53,97 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5910