Eradiocoat MAX

Eradicoat Max

Kontaktverkande produkt som har effekt på spinnkvalster och vita flygare

  • Får användas i alla typer av växthuskulturer

  • Ingen karenstid

Användningsområde

Mot spinnkvalster och vita flygare/mjöllöss i växthusodlingar.

Verkningssätt

Eradicoat Max är en kontaktverkande insekticid med effekt på spinnkvalster och vita flygare (mjöllöss). Den aktiva substansen maltodextrin verkar fysikaliskt genom att täppa till insekternas andningsorgan, vilket leder till kvävning.

Vid användning av Eradicoat Max bekämpas de insekter som träffas vid behandlingstillfället och det finns ingen långtidsverkan. Genom att upprepa behandlingen kan effekten under en längre period optimeras.

Effekten kan normalt observeras snabbt, 2–4 timmar efter en behandling.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Maltodextrin 433 g/l (40 vikt-%)

Formulering

Lösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

5536