Fazor

Fazor är ett groningshämmande medel som får användas i kepalök

  • Förhindrar eller minskar groningen av lök som ska långtidslagras

Verkningssätt

Fazor tas upp via lökbladen och transporteras systemiskt ned till löken.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Maleinhydrazid (kaliumsalt) 80,4 vikt-%
Formulering
Vattendispergerbart granulat (WG)
Registreringsnummer
4683