Fenix

Ogräsmedel med bred ogräseffekt i många specialgrödor

  • Hög effektivitet och flexibilitet vid ogräsbekämpning
  • En oumbärlig byggsten i ogrässtrategier för ärter, morötter och lök
  • Utmärkt partner i potatis
  • Godkänd i många specialgrödor

Verkningssätt

Den aktiva substansen aklonifen binds mycket hårt till jordpartiklar och stannar därför i markytan. Fenix är i huvudsak kontaktverkande och tas till största delen upp via skotten från groende ogräs.

Då behandling utförs strax efter ogräsens uppkomst kan Fenix också tas upp via bladen.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Aklonifen 600 g/l
Formulering
Suspensionskoncentrat (SC)
Registreringsnummer
5288