Fenix

Fenix

Fenix är ett ogräsmedel med bred ogräseffekt i många specialgrödor

  • Hög effektivitet och flexibilitet vid ogräsbekämpning
  • En oumbärlig byggsten i ogrässtrategier för t ex morötter, lök och palsternacka
  • Utmärkt partner i potatis
  • Godkänd i många specialgrödor

Användningsområde

Mot ogräs i frilandsodlingar av potatis, morot, palsternacka, jordärtskocka, kepalök, ärter, bönor och kummin.
Mot ogräs i frilandsodlingar av dill för fröproduktion.
Mot ogräs i plantskolor och skogsplantskolor

Verkningssätt

Den aktiva substansen aklonifen binds mycket hårt till jordpartiklar och stannar därför i markytan. Fenix är i huvudsak kontaktverkande och tas till största delen upp via skotten från groende ogräs.

Då behandling utförs strax efter ogräsens uppkomst kan Fenix också tas upp via bladen.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Aklonifen 600 g/l (49,6 vikt-%)

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

5288