Fibro

Fibro

Mot insekter i odling av potatis, äpple, päron, körsbär och plommon

  • Registrerad paraffinolja mot virusspridande bladlöss i potatis
  • Mot fruktträdsspinnkvalster och päronbladloppa

Användningsområde

Mot bladlöss i odlingar av potatis.
Mot fruktträdsspinnkvalster i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär.
Mot päronbladloppa i odlingar av päron.

Verkningssätt

Fibro är ett insektsmedel baserat på paraffinolja. Det används till bekämpning av insekter i potatis, äpple, päron, plommon och körsbär. Fibro verkar fysikaliskt genom att oljan bildar ett tunt lager som täcker insekterna. Lagret är i sig inte giftigt men stoppar syretillförseln så insekterna kvävs.

Vid upprepad behandling i potatis bildas en hinna på bladen som motverkar överföring och spridning av potatisvirus Y (krussjuka) via bladlöss.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Paraffinolja 797 g/l (93,4 vikt-%)

Formulering

Emulsionskoncentrat

Registreringsnummer

5817 (sista användningsdag 5174 2024-07-31)