Floramite 240 SC

Selektivt medel för kontroll av spinnkvalster

  • Mycket effektivt mot samtliga stadier av spinnkvalster – ägg, nymfer och vuxna

  • Skonsamt mot nyttodjur
  • Ingen korsresistens med andra spinnmedel

Användningsområde

Mot angrepp av kvalster i odlingar av prydnadsväxter, plantskolor och jordgubbar samt i växthusodlingar av gurka och tomat. 

Verkningssätt

Floramite 240 SC är ett selektivt medel för kontroll av spinnkvalster. Vid sprutning med Floramite 240 SC erhålls en snabb kontaktverkande effekt och dessutom en god långtidseffekt. Floramite 240 SC har effekt mot samtliga rörliga stadier av spinnkvalster och har dessutom god verkan på äggen. 

Spinnkvalster som träffas av sprutvätskan blir hyperaktiva efter några timmar och slutar att äta. De dör inom 3–4 dagar efter behandlingen. Effekten är bäst dokumenterad på växthusspinnkvalster (Tetranychus urticae).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Bifenazate 240 g/l

Formulering

Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer

4832