Flurostar 200

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete, durumvete, fodermajs, gräsfrövall, betesvall och slåttervall

  • Skonsam
  • Inga restriktioner på efterföljande gröda
  • Brett behandlingsfönster
  • Välprövad blandningspartner

Verkningssätt

Flurostar 200 är ett systemiskt ogräsmedel med auxinliknande verkan för bekämpning av örtogräs i vår- och höstsäd, majs, gräsfrövall, betesvallar och slåttervallar.

Flurostar 200 upptas primärt genom bladen. På känsliga ogräsarter kan man normalt se effekt 1–2 dagar efter behandling. Tillväxten upphör och ogräset vissnar bort under loppet av 2–3 veckor.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Fluroxypyr 200 g/l
Formulering
Emulsionskoncentrat (EC)
Registreringsnummer
5019