Flurostar 200

Flurostar 200

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete, durumvete, fodermajs, gräsfrövall, betesvall och slåttervall

  • Brett behandlingsfönster 
  • Inga restriktioner på efterföljande gröda
  • Skonsam mot grödan
  • Välbeprövad blandningspartner

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete, durumvete, fodermajs, gräsfrövall, betesvall och slåttervall

Verkningssätt

Flurostar 200 är ett systemiskt ogräsmedel med auxin-verkan (HRAC grupp O) för bekämpning av örtogräs i vår- och höstsäd, fodermajs, gräsfrövall, betesvallar och slåttervallar. 

Flurostar 200 upptas primärt genom bladen. På känsliga ogräsarter kan man normalt se effekt 1–2 dagar efter behandling. Tillväxten upphör och ogräset vissnar bort under loppet av 2–3 veckor.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Fluroxypyr 200 g/l (20,4 vikt-%)

Formulering

Emulsionskoncentrat (EC)

Registreringsnummer

5019