Flurostar XL

Flurostar XL

Bredverkande örtogräsprodukt för användning ensam eller i strategi med en tankblandningspartner. Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete

  • Systemisk och snabbverkande
  • Brett användningsområde mot många svårbehandlade ogräs
  • Flexibel i användning

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete

Verkningssätt

Flurostar XL är ett systemiskt ogräsmedel med de aktiva substanserna florasulam och fluroxipyr. Flurostar XL upptas primärt genom bladen. Florasulam är en ALS hämmare (HRAC grupp B) och fluroxipyr har auxin-verkan (HRAC grupp O).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Florasulam 2,5g/l (0,25 vikt-%) och Fluroxipyr -1-metylheptylester 144 g/l (14,34 vikt-%), (motsvarande 100 g/l Fluroxypyr)

Formulering

Suspensionsemulsion (SE)

Registreringsnummer

5725