Frupica SC

Frupica SC

Bredverkande svampmedel till jordgubbar

  • Effektivt gråmögelmedel med god sidoeffekt mot mjöldagg och svartfläcksjuka

  • Både kontaktverkande- och translaminär effekt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. 

Verkningssätt

Den verksamma beståndsdelen i Frupica SC, mepanipyrim, tillhör den kemiska gruppen anilinopyrimidiner, med mycket god effekt mot gråmögel i jordgubbar. Frupica SC har dessutom en god effekt mot mjöldagg och svartfläcksjuka vid användning i den högre rekommenderade dosen. 

Frupica SC är kontaktverkande och har även translaminär verkan (god inträngning i plantan). Detta innebär att Frupica SC både har en förebyggande samt även en viss kurativ effekt mot gråmögelsvampen.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Mepanipyrim 440,41 g/l (41,2 vikt-%)

Formulering

Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer

4781