Goltix WG

Jord- och bladverkande ogräsmedel till jordgubbar, betor och plantskolor

  • Bredverkande ogräsmedel till groende ogräs och ogräs i hjärtbladsstadiet
  • Specialformulering till jordgubbar

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av betor och jordgubbar samt i plantskolor.

Verkningssätt

Goltix WG är både systemiskt- och kontaktverkande och används på växande ogräs. Metamitron som tas upp genom rötterna transporteras med saften upp genom plantan medan metamitron som tas upp genom bladen inte transporteras i plantan.

Metamitron blockerar fotosyntesen och hos känsliga plantor vissnar bladen med början mellan nerv och bladkant för att till sist helt vissna ned och dö. Mindre känsliga plantor inaktiverar metamitron omedelbart efter upptaget.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Metamitron 700 g/kg (70 vikt-%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Registreringsnummer

5261