Goltix WG

Jord- och bladverkande ogräsmedel till jordgubbar, betor och plantskolor

  • Bredverkande ogräsmedel till groende ogräs och ogräs i hjärtbladsstadiet
  • Specialformulering till jordgubbar

Verkningssätt

Goltix WG är både systemiskt- och kontaktverkande och används på växande ogräs. Metamitron som tas upp genom rötterna transporteras med saften upp genom plantan medan metamitron som tas upp genom bladen inte transporteras i plantan.

Metamitron blockerar fotosyntesen och hos känsliga plantor vissnar bladen med början mellan nerv och bladkant för att till sist helt vissna ned och dö. Mindre känsliga plantor inaktiverar metamitron omedelbart efter upptaget.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Metamitron 700 g/kg (70 vikt-%)
Formulering
Vattendispergerbart granulat (WG)
Registreringsnummer
5261