Kinvara

Kinvara

Kontaktverkande herbicid med effekt mot många svårbekämpade örtogräs

  • Brett effektspektrum med god effekt mot djuprotade problemogräs
  • Innehåller inga ALS-komponenter och fungerar därför som resistensbrytare
  • Kombinationen av de aktiva substanserna ger en bredare effekt jämfört med att använda de aktiva substanserna ensamt.

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre.
Mot örtogräs i odlingar av gräsfrövall, betesvall, slåttervall och gräsmattor.

Verkningssätt

Kinvara är ett ogräsmedel som bekämpar annuella och perenna bredbladiga ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, råg, rågvete, vårvete, vårkorn, vall, gräsmattor och utsädesproduktion av gräs. Produkten innehåller 3 aktiva substanser som alla har verkning liknande växthormonet IAA (auxin) men med något olika ogrässpektra. Blandningen av aktiva substanser ger en bredare effekt än de individuella aktiva substanserna.

Preparatet verkar via bladen, men transporteras även ner till rötterna. På känsliga ogräsarter syns effekten normalt några få dagar efter behandling. Den fulla effekten ses från 3–4 veckor efter behandling.

Allmän information

Verksam beståndsdel

MCPA 233g/l (20,7 vikt-%), Fluroxipyr 50 g/l (4,4 vikt-%), Klopyralid 28 g/l (2,5 vikt-%)

Formulering

Mikroemulsion, olja i vatten

Registreringsnummer

5530