Kinvara

Kontaktverkande herbicid med effekt mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre

  • Brett effektspektrum med god effekt mot djuprotade problemogräs
  • Innehåller inga ALS-komponenter och fungerar därför som resistensbrytare
  • Kombinationen av de aktiva substanserna ger en bredare effekt jämfört med att använda de aktiva substanserna ensamt

Verkningssätt

Kinvara är ett ogräsmedel som bekämpar annuella och perenna bredbladiga ogräs i odlingar av stråsäd. Produkten innehåller tre aktiva substanser som alla har verkning liknande växthormonet IAA (auxin) men med något olika ogrässpektra. Blandningen av aktiva substanser ger en bredare effekt än de individuella aktiva substanserna. Preparatet verkar via bladen, men transporteras även ner till rötterna. På känsliga ogräsarter syns effekten normalt några få dagar efter behandling. Den fulla effekten ses från 3–4 veckor efter behandling.

Allmän information

Verksam beståndsdel
MCPA 233g/l
Fluroxipyr 50 g/l
Klopyralid 28 g/l
Formulering
Emulsion, olja i vatten
Registreringsnummer
5530