kudos

Kudos

Reducerar skottillväxten på äppelträd

  • Ökar ljusinsläppet i träden
  • Frostkänsligheten minskar i trädens tillväxtpunkter
  • Fruktsättningen gynnas och kartfall minskar

Användningsområde

Mot tillväxt av skott på äppelträd.

Verkningssätt

Kudos är en tillväxtreglerare som reducerar skottillväxten i äppelodlingar.

Upptaget av prohexadion sker genom växtens gröna delar t ex bladen och transporteras sedan i växten via xylemet till växtens tillväxtpunkter.

Gibberellinbiosyntesen hämmas så att skottillväxten reduceras genom att internoderna förkortas. Med en minskad skottillväxt förbättras luftcirkulationen och ljusinsläppet optimeras i trädens krona.

Prohexadion hämmar även etylensyntesen. Naturligt ökar etylenhalten i växter då de utsätts för stress t ex vid frost, vilket ofta resulterar i ökat kartfall hos äpple. Eftersom prohexadion minskar etylenhalten kan risken för kartfall reduceras då Kudos används i samband med frost i äpple.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Prohexadionkalcium 100 g/kg (10,0 vikt-%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Registreringsnummer

5659