Kudos

Mot tillväxt av skott på äppelträd

Kudos består av ett vattenlösligt granulat och är en tillväxtreglerare som reducerar skottillväxten i äppelodlingar. Den aktiva substansen, prohexadionkalcium hämmar gibberellinbiosyntesen så att skottillväxten reduceras genom att förkorta internoderna. Detta resulterar i bättre luftcirkulation och ljusinsläpp i kronan och mindre arbete med att beskära träden.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Prohexadionkalcium 10,0 vikt-% (100 g/kg)

Formulering

Vattendisperger-bart granulat (WG)

Registreringsnummer

5659