Kunshi

Mot svampangrepp i odlingar av potatis

  • Förebyggande och kurerande effekt mot bladmögel i potatis

  • Kontakt och lokalsystemiskt verkningssätt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis.

Verkningssätt

Kunshi innehåller de två aktiva substanserna fluazinam och cymoxanil.

Fluazinam är ett kontaktverkande medel och skall användas förebyggande mot potatisbladmögel. Fluazinam är spordödande och hindrar bladmögelsporerna från att gro på bladen och hämmar sporuleringen. Cymoxanil är ett lokalsystemiskt svampmedel som verkar translaminärt d.v.s. produkten transporteras genom bladet och beskyddar därmed även bladets undersida. Cymoxanil har en förebyggande verkan på 3 dagar, samt en kort kurativ verkan på upp till 24 timmar beroende på bladmögeltrycket. Kombinationen av de två aktiva substanserna ger en bättre effekt mot bladmögel.

Allmän information

Verksam beståndsdel

375 g/kg fluazinam (37,5 vikt%)
250 g/kg cymoxanil (25,0 vikt%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Registreringsnummer

5306