Latitude Xl

Latitude XL

Latitude XL används till utsädesbehandling för att kraftigt reducera rotdödarangrepp i vårvete och vårrågvete. Rotdödarsvampen (Gaeumannomyces tritici) är en markburen svampsjukdom som kan påverka stråsädens utveckling och skörd genom att angripa rötter och ge vitaxighet

  • Behandling med Latitude XL ger gott skydd mot både rotangrepp och vitaxighet
  • Att skydda mot rotangrepp och vitaxighet ger både högre skörd och bättre kvalitet i skörden
  • Att beta med Latitude XL kan vara speciellt lämpligt i ansträngda stråsädesväxtföljder
  • Formuleringen ger utmärkta möjligheter till sambetning med andra bredverkande vattenbaserade betningsmedel

Användningsområde

Mot rotdödare i odlingar av vårvete och vårrågvete genom betning av utsäde

Verkningssätt

Det aktiva ämnet i Latitude XL ger ett långtidsverkande skydd mot rotangrepp av rotdödarsvampen och minskar därmed förekomsten av vitaxighet. Vid kraftiga angrepp kan viss vitaxighet uppträda men Latitude XL reducerar angreppets betydelse avsevärt.

Eftersom Latitude XL enbart skyddar mot rotdödarsvampen rekommenderas sambetning med annat mer bredverkande betningsmedel.

Formuleringen är vattenbaserad och ger vid betning i moderna betningsmaskiner för våtbetning mycket bra täckning av utsädet. Bäst resultat får man i maskiner med eftermixer av skruv- eller fingertyp.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Siltiofam 125 g/l (11,83 vikt-%)

Formulering

Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer

5781