Lignosan 9 MEC

Biocid/träskyddsmedel mot husbock och strimmig trägnagare

Verkningssätt

Lignosan 9 MEC är ett vattenbaserat mikroemusionskoncentrat. Formuleringen ger en god genomträngning av det översta träskiktet och skapar därmed ett högvärdigt trädskyddsmedel med utmärkt förebyggande och bekämpande verkan mot träförstörande insekter (husbock, Hylotrupes bajulus och strimmig trädgnagare Anoboium punctatum).

Allmän information

Verksam beståndsdel
Bifenthrin 9,2 g/l (0,916 vikt-%)
Formulering
Vattenbaserat mikroemulsionskoncentrat
Registreringsnummer
5287