Milbeknock

Effektivt medel mot växthusspinnkvalster och minerare

  • Effektivt mot samtliga stadier av spinnkvalster – även ägg

  • Stark kontaktverkande ”knock-down”-effekt
  • Translaminar verkan – tränger in i bladen

Verkningssätt

Milbeknock har en translaminar verkan, dvs det kan transporteras från bladsida till bladsida, men är inte systemiskt. Verkningssättet är både via kontakt och födointag, och karakteriseras av en stark ”knock down”-effekt. Milbeknock har även en god långtidsverkan.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Milbemectin 9,3 g/l. Innehåller även lacknafta (petroleum), lätt aromatisk
Formulering
Emulgerbart koncentrat
Registreringsnummer
4928