Milbeknock

Milbeknock

Effektivt medel mot växthusspinnkvalster och minerare

  • Effektivt mot samtliga stadier av spinnkvalster – även ägg

  • Stark kontaktverkande ”knock-down”-effekt
  • Translaminar verkan – tränger in i bladen

Användningsområde

Mot angrepp av insekter och kvalster i odling av prydnadsväxter i växthus. 

Verkningssätt

Milbeknock har en translaminär verkan, d.v.s. den kan transporteras från bladsida till bladsida, men är inte systemisk. Verkningssättet är både via kontakt och födointag, och karakteriseras av en stark ”knock down”-effekt. Milbeknock har även en god långtidsverkan.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Milbemectin 9,3 g/l (1 vikt-%). (Milbemycin A3 2,79 g/l  (0,3 vikt-%) och Milbemycin A4 6,51 g/l) (0,7 vikt-%). 

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5819