Milbeknock

Effektivt medel mot växthusspinnkvalster och minerare

  • Effektivt mot samtliga stadier av spinnkvalster – även ägg

  • Stark kontaktverkande ”knock-down”-effekt
  • Translaminar verkan – tränger in i bladen

Användningsområde

Mot angrepp av insekter och kvalster i odling av prydnadsväxter i växthus.

Verkningssätt

Milbeknock har en translaminär verkan, d.v.s. det kan transporteras från bladsida till bladsida, men är inte systemiskt. Verkningssättet är både via kontakt och födointag, och karakteriseras av en stark ”knock down”-effekt. Milbeknock har även en god långtidsverkan.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Milbemectin 9,3 g/l. Innehåller även lacknafta (petroleum), lätt aromatisk

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

4928