Mizuki

Kontaktverkande produkt mot ett brett spektrum av örtogräs samt för nedvissning av blast i potatis

  • Ny verksam substans för Sverige
  • Starkt brännande effekt
  • Bred ogräseffekt

Mizuki är en kontakverkande herbicid som används för ogräsbekämpning och nedvissning av blad, stjälkar i potatis, samt förhindrar plantan att växa om vid nedvissning.

Mizuki absorberas av plantan där vi får träff varför en god täckning av sprutduschen är viktig. Effekterna syns inte direkt, men uppkommer några enstaka dagar efter behandling. Full nedvissning sker inom 14–21 dagar.

Solinstrålning och dagsljus förstärker effekten av produkten. Den aktiva substansen, Pyraflufen-etyl, tillhör HRAC grupp 14.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyraflufen-etyl 10,6 g/l (1,1 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5927