Mospilan SG

Insektsmedel mot rapsbaggar i raps och rybs. Mot löss i frukt, prydnadsväxter, sallat och potatis

  • Systemiskt insektsmedel med mycket god effekt mot rapsbaggar, bladlöss, ullöss, gallmyggor och minerare
  • Dammfri formulering

Verkningssätt

Mospilan är systemiskt och tas snabbt upp av behandlade plantdelar och transporteras till tillväxtpunkterna där t ex. bladlössen sitter. Medlet verkar framförallt som maggift men har även kontaktverkan.

Den verksamma beståndsdelen acetamiprid påverkar skadeinsekternas centrala nervsystem.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Acetamiprid 20 vikt-%
Formulering
Vattenlösligt granulat (SG)
Registreringsnummer
4739