Mospilan SG

Mospilan SG

Mospilan SG har effekt mot flera olika skadegörare som t ex rapsbaggar, stritar, bladlöss, ullöss, gallmyggor och vita flygare och får användas i flera grödor bl.a. raps, potatis, frukt, sallat och prydnadsväxter

  • Systemiskt insektsmedel
  • Dammfri formulering

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple, päron, körsbär, plommon, raps, rybs, potatis, prydnadsväxter.
Mot bladlöss i fältodlingar av sallat och sallatsväxter; örter och ätliga blommor; spenat och liknande blad. 

Verkningssätt

Mospilan SG är systemiskt och tas snabbt upp av behandlade plantdelar och transporteras till tillväxtpunkterna där t ex bladlössen sitter. Medlet verkar framförallt som maggift men har även kontaktverkan. Den verksamma beståndsdelen acetamiprid påverkar skadeinsekternas centrala nervsystem. 

Allmän information

Verksam beståndsdel

Acetamiprid 200 g/kg (20 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt granulat (SG)

Registreringsnummer

5948