Mospilan SG

Insektsmedel mot rapsbaggar i raps och rybs. Mot löss i frukt, prydnadsväxter, sallat och potatis

  • Systemiskt insektsmedel med mycket god effekt mot rapsbaggar, bladlöss, ullöss, gallmyggor och minerare
  • Dammfri formulering

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple, päron, körsbär, raps, rybs, potatis, sallat på friland samt i prydnadsväxter.

Verkningssätt

Mospilan är systemiskt och tas snabbt upp av behandlade plantdelar och transporteras till tillväxtpunkterna där t ex. bladlössen sitter. Medlet verkar framförallt som maggift men har även kontaktverkan.

Den verksamma beståndsdelen acetamiprid påverkar skadeinsekternas centrala nervsystem.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Acetamiprid 20 vikt-%

Formulering

Vattenlösligt granulat (SG)

Registreringsnummer

4739