Moxa

Moxa

Moxa är en tillväxtregulator i stråsäd och i gräsfrö för utsäde

  • Minskar risken för liggsäd
  • Möjliggör att skörden kan säkerställas
  • Stärker strået så att pollinering av gräs till utsäde underlättas

Användningsområde

För stråförkortning i odlingar av vete, rågvete, råg, korn och havre.
För stråförkortning i odlingar av gräsfrö för utsäde.

Verkningssätt

Moxa är ett emulgerbart koncentrat (EC) som innehåller
250 g/l trinexapak. Det är en tillväxtregulator som verkar stråförkortande, vilket ger mindre liggsädesbildning och hjälper därmed till att säkerställa skörden. Produkten får användas i alla typer av vete (inkl. durumvete), korn, havre, råg, rågvete och gräsfröodling. Moxa tas upp i både blad och stam, transporteras till tillväxtpunkterna, där den hämmar bildningen av gibberlinsyra. Det påverkar celltillväxten med ett kortare och mer robust strå som följd.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Trinexapak 250 g/l (26,5 vikt-%).

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5319