Moxa

Moxa är en tillväxtregulator i stråsäd och i gräsfrö för utsäde

  • Minskar risken för liggsäd
  • Möjliggör att skörden kan säkerställas
  • Stärker strået så att pollinering av gräs till utsäde underlättas

Användningsområde

För stråförkortning i odlingar av vete, rågvete, råg, korn och havre.
För stråförkortning i odlingar av gräsfrö för utsäde.

Verkningssätt

Moxa är ett emulgerbart koncentrat (EC) som innehåller 250 g/l trinexapak. Det är en tillväxtregulator som verkar stråförkortande, vilket ger mindre liggsädesbildning och hjälper därmed till att säkerställa skörden. Produkten får användas i alla typer av vete (inkl. durumvete), korn, havre, råg, rågvete och i gräsfröodling. Moxa tas upp i blad och stam och transporteras till tillväxtpunkterna där den hämmar bildningen av gibberelinsyra. Detta påverkar celltillväxten med ett kortare och mer robust strå som följd.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Trinexapak (etylester) 250 g/l

Formulering

Emulsionskoncentrat (EC)

Registreringsnummer

5319