Narta

Narita

Svampmedel i potatis mot Alternaria

  • Snabb preventiv verkan mot torrfläcksjuka (Alternaria spp.) i potatis
  • Systemiskt verkningssätt

Användningsområde

Mot torrfläcksjuka (Alternaria spp.) i odlingar av potatis.

Verkningssätt

Narita tillhör gruppen triazoler och produkten hämmar ergosterolbiosyntesen. Produkten har genom sin systemiska verkan en snabb förebyggande effekt mot Alternaria (torrfläcksjuka) i potatis. Den förhindrar att myceltillväxt sker på bladen och i plantan.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Difenokonazol 250 g/l (23,6 vikt-%)

Formulering

Emulsionskoncentrat

Registreringsnummer

5373