NeemAzal T/S

Insekticid med effekt mot bitande och sugande insekter som t ex trips, vita flygare, bladlöss och spinnkvalster

  • Skonsam för nyttoinsekter och bi

  • Kort karenstid
  • Får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron.
Mot insektsangrepp i odlingar av prydnadsväxter.
Mot koloradoskalbagge i odlingar av potatis.
Mot insektsangrepp i odlingar av tomat, aubergin, paprika, gurka, druvgurka, zucchini, meloner och pumpa i växthus.
Mot insektsangrepp i odlingar av huvudkål och brysselkål.

Verkningssätt

NeemAzal verkar lokalsystemiskt vilket innebär att den aktiva substansen tränger in i växten och fördelas delvis systemiskt.

Den aktiva substansen azadiraktin utvinns ur frö från neemträdet Azadirachta indica A. Juss. NeemAzal har effekt på bitande och sugande insekter som får i sig den aktiva substansen via födointag. Skadeinsekten kommer att sluta äta och suga växtsaft och därmed avstannar skadeverkan. Ingen knock-down effekt kan förväntas utan det kan ta upp till 7–10 dagar innan den slutliga effekten har uppnåtts. Individer i larvstadiet dör snabbare då de påverkas genom att födointag och hudömsning hämmas medan hos vuxna individer påverkas födointag och fortplantningsprocessen vilket tar längre tid att se slutresultatet av. Populationen av skadeinsekter kollapsar efter några dagar.

Då den slutliga effekten bedöms ska olika faktorer värderas som utveckling av bladmassa, bladskador, bildning av honungsdagg, utveckling av populationen för skadegöraren och inte enbart döda skadeinsekter.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Azadiraktin A 9,8 g/l

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5387