Nissorun SC

Kontaktverkande medel mot spinnkvalster

  • God effekt på ägg och unga stadier av spinnkvalster

  • Skonsamt mot nyttodjur

Verkningssätt

Nissorun SC är ett mag- och kontaktverkande preparat med mycket god effekt på ägg och ungstadier av spinnkvalster. Vuxna djur dör inte men lägger ej kläckningsdugliga ägg.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Hexytiazox 250 g/l
Formulering
Suspensionskoncentrat
Registreringsnummer
5334