novagib

Novagib

Minskar risken för korkrost på äpple och päron

  • Innehåller gibberellinsyra som finns naturligt i växter
  • Korkrost orsakat av bl.a. frost kan minskas
  • Fruktsättningen i päron kan optimeras

Användningsområde

Mot korkrostbildning i odlingar av äpple.
För skalförbättring i odlingar av äpple.
För förbättrad fruktsättning i odlingar av päron.

Verkningssätt

Gibbereliner tas huvudsakligen upp av växten via de växtdelar som träffas vid behandlingstillfället och verkar lokalt i dessa växtdelar. Skalets elasticitet ökar eftersom celltillväxten stimuleras (morfologin i epidermis förändras hos den växande frukten), vilket resulterar i att effekt för förbättrad skalkvalitet med t ex mindre skador av korkrost kan uppnås. Vid användning av Novagib under blomningen i päron hämmas åldrandet av blomman och därmed gynnas och förbättras fruktsättningen.

Det är viktigt att tillgodose en god och jämn täckningsgrad med sprutvätska för att optimera effekten.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Gibberelliner – GA4/GA7 10 g/l

Formulering

Vattenlösligt koncentrat

Registreringsnummer

5679