Onyx

Onyx

Snabba effekter mot örtogräs i odling av fodermajs

  • Skonsam mot grödan
  • Resistensbrytare

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av fodermajs.

Verkningssätt

Onyx är en kontaktverkande bladherbicid (HRAC-grupp 6).

Onyx stör ogräsens fotosyntes och fungerar mot ett brett spektrum av ogräs. Ogräsen vissnar först i ytterkanterna av bladen innan de vissnar ner helt. Vissningsprocessen styrs av temperatur och luftfuktighet. Varmt väder som vanligtvis främjar tillväxt accelererar nedvissningen.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyridat 600 g/l (56 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5820 (sista användningsdag 5487 2024-07-31)