Onyx

Mot örtogräs i odling av fodermajs

  • Skonsam mot grödan
  • Resistensbrytare

Verkningssätt

Onyx är en kontaktverkande bladherbicid. Den stör fotosyntesen och fungerar mot ett brett spektrum av ogräs. Ogräsen vissnar först i ytterkanterna av bladen innan de vissnar ner helt. Vissningsprocessen styrs av temperatur och luftfuktighet. Varmt väder som vanligtvis främjar tillväxt accelererar nedvissningen.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Pyridat 600 g/l
Formulering
Emulgerbart koncentrat (EC)
Registreringsnummer
5487