pH-Opti

pH-Opti

Vattenkvalitetshöjare

  • Ger mjukare vatten och sänker pH-värdet

  • Säkerställer maximal effekt av växtskyddsinsatsen
  • Doseringen anpassas till den enskilda vattenkvaliteten

Användningsområde

Kvalitetshöjare av vatten till växtskyddsmedel.

Verkningssätt

pH-Opti är en vattenkvalitetshöjare. Den sänker pH i sprutvätskan och neutraliserar bikarbonaterna i vattnet. 

pH-Opti är en pH-sänkare som genom sin surgörande verkan säkrar effekten av många preparat som inte är stabila och bryts ned vid högt pH. Några exempel är: 

Glyfosat, MCPA, 2-4 D, fenmedifam, pyretroider och Dim’s.

pH-Opti neutraliserar kalcium och magnesiumjoner vid hårt vatten. Många preparat är negativt laddade och bildar olösliga komplexa bindningar tillsammans med kalcium och magnesiumjoner i sprutvätskan, vilket resulterar i minskad effekt av den aktiva substansen. 

pH-Opti eliminerar de faktorer i vattnet som begränsar effekterna av bekämpningsmedel och gödselmedel samt ger maximalt upptag och effektivitet under svåra förhållanden (hårt vatten och/eller högt pH, etc.).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Uronium vätesulfat 80 vikt-%

Formulering

Vattenlösligt koncentrat (SL)