Pomax

Pomax

Mot lagringssjukdomar i äpple och päron

  • Bred effekt mot flera olika lagringssjukdomar som t ex Gloeosporium spp. och gråmögel 
  • Kort karenstid
  • Flera verkningsmekanismer optimerar effekten

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av äpple och päron.

Verkningssätt

Pomax består av 2 aktiva substanser pyrimetanil och fludioxonil, vilka verkar på olika sätt. Pyrimetanil är kontaktverkande samt har även en translaminär verkan och påverkar svampen genom att hämma myceltillväxten kurativt.

Fludioxonil är kontaktverkande och binds mycket hårt till växtens yta. Både spor- och myceltillväxt hämmas förebyggande.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyrimetanil 336 g/l (30 vikt-%), Fludioxonil 133 g/l (12 vikt-%)

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

5640