Pomax

Mot lagringssjukdomar i äpple och päron

  • Bred effekt mot flera olika lagringssjukdomar som t ex. Gloeosporium spp. och gråmögel
  • Kort karenstid
  • Flera verkningsmekanismer optimerar effekten

Verkningssätt

Pomax består av två aktiva substanser pyrimetanil och fludioxonil, vilka verkar på olika sätt. Pyrimetanil är kontaktverkande samt har även en translaminar verkan och påverkar svampen genom att hämma myceltillväxten kurativt.

Fludioxonil är kontaktverkande och binds mycket hårt till växtens yta. Både spor- och myceltillväxt hämmas förebyggande.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Pyrimetanil 336 g/l.
Fludioxonil 133 g/l
Formulering
Registreringsnummer
5640