Povesi

Povesi är ett svampmedel som används mot bladmögel i potatis

  • Systemisk och antisporulerande effekt
  • Flexibel användning gällande strategi i behandlingsprogrammet
  • Används när bladmögeltrycket är högt

Användningsområde

Mot potatisbladmögel i odlingar av potatis

Verkningssätt

Povesi är ett svampmedel mot potatisbladmögel innehållande propamokarb.

Propamokarb verkar systemiskt och ska användas förebyggande, innan symptom på angrepp kan ses, även om produkten har en kurativ effekt.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Propamokarb (hydroklorid) 722 g/l (66,78 vikt-%)

Formulering

Lösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

5982