Prepper

Prepper

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn genom betning av utsäde

  • Skyddande och sanerande verkan vid betning mot de flesta frö- och markburna svampsjukdomarna i stråsäd, dock ej dvärgstinksot

  • Bra basprodukt då den är godkänd i all vår- och höstspannmål

Verkningssätt

Prepper innehåller den aktiva substansen fludioxonil som är kontaktverkade. Fröet och den groende plantan tar upp en del av de aktiva substanserna under betningen och under groningen. Det är tillräckligt för att kunna kontrollera svampsjukdomar i eller på fröet.

Prepper är ej mobilt i jorden och stannar därmed i området kring fröet en längre tid efter betning. Fröet och den groende plantan är därmed skyddad både in- och utifrån.

Gränsvärden för betningsbehov mot olika svampsjukdomar finns beskrivet i jordbruksverkets bekämpningsmedelsrekommendationer.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Fludioxonil 25 g/l

Formulering

Flytande koncentrat

Registreringsnummer

5553