Prolectus

Mot gråmögel i grönsaker och jordgubbar i växthus

  • Både förebyggande- och kurativ effekt
  • Kort karenstid

Verkningssätt

Kontaktverkande och translaminar verkan.

Prolectus är ett svampmedel mot gråmögel (Botrytis cinerea) i växthusodlingar (inkluderar ej tunnelodling) av gurkväxter med ätligt skal, tomater, paprika, aubergine och jordgubbar. Medlet har både förebyggande, kurativ och translaminar aktivitet.

Prolectus angriper gråmögelsvampen genom att hämma svampens grodd- och mycelietillväxt och har även vissa anti-sporulerande egenskaper. Prolectus ska användas i behandlingsprogram tillsammans med andra gråmögelmedel med annorlunda verkningsmekanism.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Fenpyrazamin 500 g/kg
Formulering
Vattendispergerbart granulat
Registreringsnummer
5185