Proman

Proman

Mot ogräs i odlingar av potatis

  • Bred ogräsverkan
  • Unik aktiv substans mot ogräs i potatis
  • God långtidseffekt 

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av potatis.

Verkningssätt

Produkten tas till största delen upp genom ogräsens rötter och verkar genom att hämma ogräsens fotosyntes. Fuktig jord förbättrar effekten av Proman.

Råd och diskussion om Proman i potatis våren 2022 (video 6 min).

Allmän information

Verksam beståndsdel

500 g/l Metobromuron

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

T o m 2023-01-31 5348. Fr o m 2023-02-01 5821