Proman

Mot ogräs i odlingar av potatis

  • Bred ogräsverkan
  • Ny aktiv substans mot ogräs i potatis
  • Selektiv

Verkningssätt

Produkten tas till största delen upp genom ogräsens rötter och verkar genom att hämma ogräsens fotosyntes. Fuktig jord förbättrar effekten av Proman.

Allmän information

Verksam beståndsdel
500 g/l Metobromuron
Formulering
Suspensionskoncentrat (SC)
Registreringsnummer
5348