Proman

Mot ogräs i odlingar av potatis

  • Bred ogräsverkan
  • Ny aktiv substans mot ogräs i potatis
  • Selektiv

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av potatis.

Verkningssätt

Produkten tas till största delen upp genom ogräsens rötter och verkar genom att hämma ogräsens fotosyntes. Fuktig jord förbättrar effekten av Proman.

Allmän information

Verksam beståndsdel

500 g/l Metobromuron

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

5348